Gyvlon Gietvloer
<h3>Onze oplossingen voor</h3>
<h1>akoestische isolatie<strong></strong></h1>
<p> </p>

Onze oplossingen voor

akoestische isolatie

 

Geluidshinder is een belangrijke bron van ongemak voor de bewoners van een gebouw. Zowel in nieuwe als in gerenoveerde gebouwen is het van het grootste belang om voor uw project een oplossing te vinden die het comfort van de bewoners garandeert. Zwevende gietdekvloeren op een veerkrachtige ondergrond of akoestische isolatie zijn nu voorgeschreven in alle openbare gebouwen en in woningen. 

De combinatie van akoestische isolatie onder onze gietvloeren zorgt voor geluidsdemping en voor prestaties die in overeenstemming kunnen komen conform- of zelfs beter dan het bouwbesluit.

Bij zwevende dekvloeren (met geluidisolatie) is de doelstelling gericht op het voorkomen van overdracht van lucht- of contactgeluiden die via de draagvloer gegenereerd worden van de ene ruimte naar de andere ruimte.  

De geluidsoverdracht hangt af van de onderlinge situering van de verschillende ruimten. De geluidoverdracht tussen boven en naast elkaar gelegen ruimten is soms complex. Behalve direct via de scheidingsconstructie (vloer of wand) kan geluid ook langs andere wegen naar een andere ruimte gaan en kan er sprake zijn van flankerende geluidsoverdracht. Bij twijfel/onduidelijkheid is het inschakelen van een akoestisch deskundige te adviseren.

Hoeveel verbetering van de contactgeluidisolatie een zwevende dekvloer oplevert, hangt af van de eigenschappen van de isolatielaag en de dikte en massa van de dekvloer. Door gebruik te maken van isolatie met een gunstige dynamische stijfheid, dikte en de daarbij behorende Gyvlon dekvloer is het maken van zwevende dekvloeren met verhoogde comfortklassen (NEN 1070) zelfs mogelijk, waardoor keuzevrijheid in alle soorten (harde) vloerafwerkingen ook voor de bewoners blijft.

Gyvlon® Gietvloer gecombineerd met akoestische isolatie biedt een volledige keuzevrijheid wat betreft de vloerafwerking (o.a. tegels, parket, veerkrachtige vloer etc.) en het verwerken van de vloerafwerking wordt daarmee eenvoudiger. 

 

Wist u dat?

Kiezen voor een van onze anhydriet dekvloeren betekent ook bijdragen aan het behoud van het milieu. Ons anhydriet bindmiddel bestaat uit 95% gerecycleerde materialen.