Gyvlon Gietvloer
FAQ

Veelgestelde vragen

1: Wat is Gyvlon® Gietvloer?

Gyvlon® Gietvloer (een gedeponeerd handelsmerk) is de handelsnaam van de productlijn vloeibare anhydrietdekvloeren van ANHYDRITEC®. Als pionier in deze markt wordt onze naam vaak ten onrechte gebruikt voor dekvloeren in het algemeen (cement of anhydriet) die vaak totaal andere eigenschappen bezitten. De unieke voordelen van onze producten zijn al meer dan 30 jaar algemeen bekend en erkend. 

2: Wat is de prijs van een CLASSIC® of THERMIO®+ dekvloer?

De prijs van een dekvloer hangt van veel factoren af: de toepassing (vloerverwarming, isolatie etc.), het soort draagvloer (betonplaat, houten vloer etc.), de gewenste dikte etc. Voor een vrijblijvende offerte op maat kunt u hier klikken.

3: Kunnen de producten van Gyvlon® Gietvloer gebruikt worden in de vochtige ruimtes van een huis?

Onze oplossingen zijn zeer geschikt voor de natte ruimtes van uw huis, zoals de keuken, het sanitair of de badkamer. 

4: Zijn de producten van Gyvlon® Gietvloer milieuvriendelijk?

Door te kiezen voor een Gyvlon® Gietvloer product levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu. Voor onze producten maken we gebruik van een anhydriet bindmiddel dat voor 95% uit gerecycled materiaal bestaat.

5: Wat is INITIO®?

INITIO® is de handelsnaam voor een technologie die ontwikkeld is door ANHYDRITEC® voor de realisatie van gietvloeren tegen de beste prijs-/prestatieverhouding. Gyvlon® Gietvloer INITIO® is herkenbaar aan de blauwe kleur maar het mag niet worden gebruikt voor vloeren met een vloerverwarmingssysteem.

6: Welke droogtijd moet aangehouden worden voor het leggen van vloerafwerking op een Gyvlon® Gietvloer?

Een vloerafwerking kan pas worden aangebracht als de dekvloer voldoende droog is.

Wat onder voldoende droog moet worden verstaan, is afhankelijk van het type vloerafwerking (zie tabel). De drogingsgraad is bepalend voor het leggen van een gelijmde vloerafwerking, niet een bepaalde wachttijd. Het maximale restvochtgehalte is afhankelijk van de ruimte en het soort vloerbedekking. Let op, in het geval van vloerverwarming kan een gelijmde vloerbedekking pas gelegd worden nadat het vloerverwarmingssysteem voor de eerste keer is aangezet. Deze handeling dient tevens om de bovengenoemde droogtijd te verlagen.

Maximaal restvochtgehalte dekvloer op moment van aanbrengen van de vloerbekleding

Type vloerafwerking

Max. restvochtpercentage

Tapijt met doorlatende rug

< 1,0% m/m

Tapijt met dichte rug

< 1,0% m/m

Naaldvilt

< 1,0% m/m

Tapijttegels

< 1,0% m/m

Linoleum/Maroleum

< 1,0% m/m (alleen met gipsgebonden egaline)

PVC

< 1,0% m/m (alleen met gipsgebonden egaline)

Tegels

< 1,0% m/m (alleen met gipsgebonden tegellijm)

Rubber

< 1,0% m/m

Parket

< 1,0% m/m 

7: Kan zowel geluids- als thermische isolatie worden aangebracht onder een dekvloer?

Dat is zeker mogelijk, namelijk door het boven op elkaar leggen van geluids- en thermische vloerisolatie of door een isolatie te gebruiken die over beide eigenschappen beschikt. In het eerste geval dient er slechts op gelet te worden dat het boven op elkaar leggen voldoet aan de regelgeving en dat de geluidsisolatie onder de thermische isolatie wordt geplaatst.

8: Kan een calciumsulfaatgebonden dekvloer worden toegepast in een badkamer?

Er dient met de desbetreffende lijmfabrikant, zoals bij elk type dekvloer, advies te worden ingewonnen over het te kiezen douchehoeksysteem. Hierdoor zijn er diverse mogelijkheden, om conform de voorschriften van de lijmfabrikant, een anhydriet dekvloer toe te passen in een badkamer.

De meeste adviesbureaus adviseren echter, om bij zowel een cementgebonden als een calciumsulfaatgebonden dekvloer, zoveel mogelijk te kiezen voor een prefab douchebak of douchevloer, zodat een zekere waterdichte constructie wordt gecreëerd.

 

Voorbeeld van een moderne (platte) douchebak

9: Hoe moet ik omgaan met het verlijmen van tegels?

Het verdient nadrukkelijk aanbeveling te kiezen voor een gipsgebonden tegellijm die door menig lijmfabrikant kan worden geleverd. Verlijming van 2 gelijksoortige producten verdient altijd aanbeveling. Daarbij heeft een gipsgebonden tegellijm het voordeel dat eerder kan worden verlijmd (1% i.p.v. 0,5%) in vergelijking tot cementeuze combinatie. Afhankelijk van het type voegmateriaal, dient de ondergrond al dan niet te worden voorzien van een primer.

10: Kunnen calciumsulfaatgebonden/anhydriet dekvloeren tegen vocht?

Anhydrietgebonden dekvloeren kunnen tegen vocht, mits deze belasting niet structureel is (bijv. zwembad/saunaruimten, buitentoepassingen).

Wanneer anhydriet langdurig met vocht wordt belast, zal de sterkte met circa 15% worden gereduceerd. Echter na droging krijgt het weer zijn oorspronkelijke sterkte terug. In de praktijk betekent dit dat de anhydriet gietdekvloer onder invloed van vocht veelal hogere sterkte-eigenschappen zal blijven bezitten dan een traditionele zandcement dekvloer.

11: Wat is de invloed van vloerverwarming? 

Dekvloeren worden veelal gecombineerd met vloerverwarming. Direct op de draagvloer of op een verende ondergrond laat de gietvloer zich moeiteloos verwerken en geeft een perfecte omhulling van de leidingen. Door de hoge dichtheid en hoge sterktes zijn dunnere laagdikten mogelijk op zowel een draagvloer als een verende ondergrond. Gecombineerd met de zeer gunstige warmtegeleidingseigenschappen van de anhydriet gietvloer, wordt dit vloersysteem gezien als de ideale comfortvloer in woning- en utiliteitsbouw.

12: Vloerverwarming en vloerkoeling, hoe zit het met het gevaar van condens?

De meeste vloerverwarmingsfabrikanten hebben een ingebouwde condensbeveiliging op de verdeler/thermostaat, zodat condensvorming in de dekvloer niet zal plaatsvinden. Bij de ingebruikname van vloerverwarming zal het restvocht worden verdreven. Voordat de vloer wordt afgewerkt, is het van belang de vloer een opstooktraject te laten doorlopen.

13: Wat zijn de regels voor het verwerken van dekvloeren?

De temperatuur in de ruimte waar de vloer wordt aangebracht, moet tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende ten minste drie etmalen vorstvrij zijn en mag ten hoogste 30°C bedragen.

De temperatuur van de ondergrond moet gedurende genoemde periode eveneens binnen het genoemde temperatuurgebied liggen. 

De specietemperatuur mag als gevolg van de omgevingscondities of de temperatuur van de ondergrond niet beneden de 5°C dalen. Echter, ter bevordering van het droogproces, is het sterk aan te bevelen om in de winterperiode de ruimtetemperatuur tijdens het gieten boven de 10°C te houden.

14: Welke aandachtspunten zijn er bij toepassing van zwevende dekvloeren (o.a. sterkte en akoestisch)?

Met de norm voor zwevende dekvloeren, NEN 2742, is een geheel nieuwe weg ingeslagen voor het definiëren van de sterkteklasse en dikte van een zwevend dekvloersysteem. Bepalend hiervoor is de buigtreksterkte (F-waarde) van de toe te passen mortel. Afhankelijk van de kwaliteit zijn er gegarandeerde buigtreksterkten van 3, 4, 5, 6 of zelfs 7 N/mm² mogelijk (zie CUR-107). Dit in vergelijking tot de traditionele smeervloer, waarvoor in de praktijk in het algemeen 1 N/mm² wordt aangehouden.

De druksterkten zoals die voorheen werden omschreven, zijn dus niet meer relevant. De minimale dikte van de vloer kan worden afgelezen in navolgende tabel:

Buigtreksterkte (N/mm²)

Klasse volgens

NEN-EN 13813

Dekvloerdikte (mm)

Puntbelasting 1,5 kN

(woongebouw)

of lijnlast 5 kN/m

Puntbelasting 3,0 kN

(kantoorgebouw)

of lijnlast 10 kN/m

1 F1 70 95
2 F2 50 70
3 F3 40 55
4 F4 35 50
5 F5 30 45
6 F6 30 40
≥ 7,0 ≥ F7 25 35

F3 t/m F6 zijn de tot nu toe gebruikelijke gegarandeerde sterkteklassen voor calciumsulfaatgebonden gietvloeren.

De berekening van de dekvloerdikte is gebaseerd op de formule in paragraaf 5.4.4 van NEN 2742, afgerond op veelvouden van 5 mm, uitgaande van een samendrukbaarheid van het isolatiemateriaal van 5 mm.

Dekking op leidingen

Indien vloerverwarming is opgenomen in de dekvloer moet de in de tabel opgegeven dekvloerdikte worden vermeerderd met de dikte van de buis, echter met ten minste 15 mm. De dekking op de vloerverwarmingsbuis moet ten minste 35 mm bedragen bij een puntbelasting van 3,0 kN en 25 mm bij een puntbelasting van 1,5 kN. Bij hechtende dekvloeren dient de dekking op de vloerverwarmingsleidingen ten minste 25 mm te bedragen.

Akoestische prestatie

Over de akoestische prestatie kunnen we melden dat elke zwevende dekvloer is gebaseerd op een massaveersysteem en hierbij levert het gewicht van een calciumsulfaatgebonden dekvloer met een volumieke massa van 2.050 kg/m³ (i.p.v. 1.700 kg/m³ bij traditionele zandcement dekvloeren) een positieve bijdrage aan de uiteindelijke contactgeluidisolatie.

15: Wat is de maximaal haalbare vlakheid van dekvloeren?

In de praktijk en volgens het bestek is vlakheidsklasse 4 (NEN 2747) meestal het uitgangspunt, echter de meeste vloerenbedrijven kunnen ook naar hogere vlakheidsklassen. Bij vlakheidsklasse 1 dient per vloerenbedrijf na te worden gevraagd of dit mogelijk is. Let wel, hoe hoger de vlakheidsklasse, hoe hoger de eisen worden aan de vlakheid en evenwijdigheid van de ondergrond. Hieronder wordt een opsomming gegeven van belangrijke elementen uit NEN 2747 ”Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken” en de zwevende dekvloerennorm NEN 2742.

 • Bij vlakheidsklasse 1 en 2 van de dekvloer dient de vlakheid van de dragende ondergrond ten minste vlakheidsklasse 5 te zijn of het toe te passen vloersysteem zal uit meer dan één egaliserende laag bestaan;
 • Wanneer geen vlakheidsklasse vooraf is overeengekomen, wordt vlakheidsklasse 7 van toepassing verklaard;
 • Bij zwevende dekvloeren dient de isolatie door de draagvloer te worden ondersteund, anders dient een uitvullaag te worden toegepast (NEN 2742);
 • In verband met akoestische prestaties bij zwevende dekvloeren mogen geen lokale onregelmatigheden voorkomen die hoger zijn dan 0,3 maal de dikte van het isolatiemateriaal ter plaatse in belaste toestand (NEN 2742);
 • Indien vlakheidseisen zijn gesteld aan een zwevende dekvloer, geldt dat de ondergrond (isolatie, draagvloer, uitvullaag) waarop de dekvloer wordt aangebracht ten minste een gelijke vlakheid moet bezitten (NEN 2742).
16: Wat is de droogtijd en wat te doen om de droging te bevorderen?

Met droogtijd wordt in de praktijk meestal bedoeld “wanneer een vloerafwerking kan worden aangebracht”. Hierbij wordt een richtlijn voor een bepaald restvochtpercentage afgegeven, echter dit kan per lijmleverancier verschillen. Uit onderzoek is veelal gebleken dat mogelijke schades die in het verleden zijn ontstaan, niet zozeer met de dekvloer hadden te maken, als wel met de juiste keuze van lijmproducten en verkeerde of onjuiste wijze van vocht meten.

Om de snelheid van droging van een dekvloer nog meer te bevorderen, zijn de volgende aandachtspunten aan te bevelen:

 • Wind- en waterdicht zijn van de ruimte;
 • Goed ventileren;
 • Dunnere dekvloerdikte kiezen;
 • Primeren draagvloer in plaats van voorbevochtigen van de ondergrond;
 • Verwarmen of temperatuur van de desbetreffende ruimte verhogen;
 • Vloerverwarming sneller in gebruik nemen (na zeven dagen opstoken);
 • Gedrag onderaannemers op de bouw wat betreft onvoorzichtigheid met water (stukadoor) en opstapelen van grote hoeveelheden bouwmaterialen op de dekvloer;
 • Bij met name dikkere dekvloeren en/of zeer ongunstige drogingsomstandigheden (≤ 5°C of hoge relatieve luchtvochtigheid) is het soms aan te bevelen om de dekvloer constructief (open) te schuren;
 • Ter bevordering van het droogproces, is het sterk aan te bevelen om in de winterperiode de ruimtetemperatuur voortdurend boven de 10°C te houden.
17: Hoe zit het met het verwerken van metalstud wanden op calciumsulfaatgebonden dekvloeren?

Aandachtspunt bij het verwerken van metalstud wanden op calciumsulfaatgebonden dekvloeren is het monteren van de onderregel aan de dekvloer. Hierbij kan mogelijk corrosie ontstaan op de plaatsen waar de onderregel wordt bevestigd door bijv. slagpluggen. De corrosie beperkt zich meestal tot rondom de plek van de slagplug. Over het algemeen is van veelvuldige corrosievorming bij de onderregel geen sprake, maar aandachtspunten zijn de montage en keuze van bevestiging (type plug of verlijmen/kitten).

Corrosie algemeen

Op basis van de beschikbare kennis over metalen en anhydrietgebonden vloeren (als binnentoepassing), kan worden geconcludeerd dat er tijdens de vervaardiging van de vloer, als ook tijdens het gebruik van de vloer, onder gebruikelijke omstandigheden nauwelijks corrosie zal optreden van de beschouwde metalen en legeringen, te weten:

 • koolstofstaal;
 • roestvaststaal;
 • zink (verzinkt staal);
 • aluminiumlegeringen;
 • koperlegeringen.

Passivering van staal, zoals dat in beton plaatsvindt, geschiedt niet in anhydriet, omdat sprake is van een verschil in micro(porie)structuur tussen anhydriet en beton. Alleen als een anhydrietgebonden vloer gedurende een termijn van enkele maanden in direct contact komt met water, bijvoorbeeld door condensvocht, lekwater of permanent vochtaanbod vanuit de ondergrond/draagvloer, bestaat er een reële kans dat eventueel hierin aanwezige metalen een ontoelaatbare mate van corrosie zullen vertonen.

18: Wat zijn de verwerkingsvoorschriften vloerafwerking (Bolidt) op calciumsulfaatgebonden dekvloeren?

Doordat de poriën van een calciumsulfaatgebonden dekvloer groter zijn dan bij zandcementdekvloeren, hanteren de stoffeerfabrikanten, waaronder Bolidt, verschillende restvochtpercentages om met het aanbrengen van de vloerafwerking te kunnen starten. De vochtgevoeligheid van een lijm of de stoffering bepaalt met name de snelheid van aanbrengen. Hoe dunner een vloerafwerking is, hoe hoger meestal de eisen zijn die aan de dekvloer en ondergrond worden gesteld, zoals vlakheid en evenwijdigheid. In de meeste gevallen zijn er dus geen verschillen in verwerkingsvoorschriften tussen zandcement- of calciumsulfaatgebonden dekvloeren. Meestal worden nabewerkingen door de betreffende stoffeerder uitgevoerd en gezien de hoge (oppervlakte)sterkte en –vlakheid van de calciumsulfaatgebonden gietvloer, zal deze middels licht opschuren (korrel 16) uiterst geschikt zijn voor verdere applicatie.

19: Hoe zit het met doorbuigen van prefab elementen of kanaalplaten en het toepassen van dekvloeren?

Door het eventueel nazakken van getoogde kanaalplaatvloerelementen is het mogelijk dat deze spanningen worden doorgezet naar de dekvloer. Dit kan resulteren in scheurvorming en/of bollingen in de dekvloer. Het toepassen van een voldoende sterke druklaag of een zwevende dekvloer is hierbij de juiste keuze. Door nieuwe richtlijnen voor brandwerendheid van kanaalplaten wordt tegenwoordig, door de branchevereniging van betonfabrikanten (BFBN) in bepaalde situaties een folie/foam tussen de druklaag en de dekvloer aanbevolen.

20: Wanneer en hoe dient een dekvloer te worden nabehandeld?

Elk type dekvloer wordt in Nederland meestal niet applicatie gereed opgeleverd, waardoor het aan de stoffeerder is om te bepalen of deze nog een nabehandeling noodzakelijk vindt. Een los calciumcarbonaathuidje is ons type dekvloer niet meer aanwezig, echter een dekvloer dient volgens voorschriften van alle lijmfabrikanten voldoende vlak, vrij van vet en vuil en goed stofvrij te zijn. Doordat in de bouw vaak diverse soorten vloerafwerking worden toegepast en vaak diverse onderaannemers (bijvoorbeeld stukadoors) op de dekvloeren actief zijn, wordt deze nabehandeling en het schoonmaken van de dekvloeren (schuren, borstelen of vegen) vaak bij de stoffeerder/bewoner weggelegd. Hierna kunt u volstaan met goed stofzuigen waarna het toepassen van een primer (bijvoorbeeld een acrylaatdispersie) een vereiste zal zijn om de lijm/egaline goed op een dekvloer te kunnen verwerken. Bij losliggende vloerbedekking is een nabehandeling vanzelfsprekend overbodig.

21: Heeft het toepassen van gietvloeren gunstige arbeidsfysieke omstandigheden?

De gietmortel wordt verpompt via een slang en kan zodoende in een staande werkhouding verwerkt worden. Het afwerken van de vloer gebeurt al lopend met een lichte aluminium drijfrei. Dit in tegenstelling tot gesmeerde vloeren waar langdurig op de knieën en voorovergebogen op de hurken wordt gewerkt.

 “Zandcementdekvloerenleggers werkten significant langer geknield, maakten significant langer repeterende bewegingen en werkten significant langer voorovergebogen en boven de schouders gedurende een werkdag ten opzichte van gietdekvloerenleggers.”                     

Bron tekst: Eindrapportage van Coronel Instituut van het Academisch Medisch Centrum, in opdracht van Bedrijfschap Afbouw (juni 2011). Arbeidsbelasting en gezondheidsklachten bij vloerenleggers van zandcement- en gietdekvloeren.

22: Is anhydriet duurzaam?

Anhydriet wordt voor 95% vervaardigd uit reststoffen van industriële processen en gerecyclede materialen en heeft een relatief lage CO2 waarde (10x lager dan cement). Door optimaal materiaalgebruik en gunstige sterkte-eigenschappen worden er met de anhydrietgietvloer dunnere constructies gemaakt (3-6 cm i.p.v. 5-8 cm bij z/c), met minder materiaal, minder transport en minder arbeid tot gevolg. De gietvloer omsluit de vloerverwarmingsleidingen geheel, dit werkt energiebesparend en comfortverhogend. Tevens scoort de anhydrietgietvloer hoog in het ‘Nationaal pakket duurzaam bouwen’.