Gyvlon Gietvloer

Kwaliteitsborging & Normen

Binnen de Anhydritec organisatie wordt met verschillende marktpartijen gewerkt aan de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige calciumsulfaatgebonden gietvloeren. Hieronder wordt aangeven hoe de kwaliteit voor de verschillende fases in het proces wordt geborgd.

Bindmiddel

Het geleverde Gyvlon Gietvloer bindmiddel is voorzien van een Prestatieverklaring / EG Conformiteitsverklaring, gebaseerd op CUR-Aanbeveling 107 "Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel". De eisen aan ons interne kwaliteitssysteem zijn gebaseerd op NEN-ISO-9002. De producteisen en bepalingsmethoden zijn gebaseerd op NEN 13454-1 en CUR-aanbeveling 107.

Specie

In navolging van de bindmiddelproductie is ook de specie voorzien van een Prestatieverklaring / EG Conformiteitsverklaring, op basis van CUR-Aanbeveling 107. De technische eisen waaraan de geproduceerde specie dient te voldoen zijn, evenals voor de bindmiddelproductie, overgenomen uit NEN-EN 13813 en CUR-aanbeveling 107.

Aanbrengen

De Gyvlon Gietvloer wordt aangebracht door een geselecteerd aantal gespecialiseerde vloerenbedrijven, dat garant staat voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de werkzaamheden.